Blog

Back to all posts
 • Portrettisten Nu

  Van 30 januari (de opening is overigens besloten) tot en met 18 april 2010 zijn enkele van mijn portretten te zien in Museum de Fundatie (locatie: Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe). De tentoonstelling ondersteunt de publicatie van Portretten van Portrettisten (Waanders Uitgevers), waarin kunsthistorici Cathinka Huizing en Harriet Stoop-de Meester het werk van 30 hedendaagse Nederlandse portretschilders aan de hand van interviews en foto’s belichten.

  Officiële informatie over de tentoonstelling:

  Portrettisten Nu toont vanaf zaterdag 30 januari werk van Bianca Berends, Marike Bok, Piet van den Boog, Erik Bosma, Annemarie Busschers, Dora Carpentier, Daan van Doorn, Sam Drukker, Jacques Grégoire, Ellen de Groot, Jurriaan van Hall, Annelies Hoek, Erik de Jong, Mat Kissing, Judith Krebbekx, Dorine Kuiper, Judith Lansink, Urban Larsson, Frank Leenhouts, Marjolein Menke, Ab de Nijs Bik, Eva Ooms, Marisa Polin, Stijn Rietman, Joop Rubens, Roderik van Schaardenburg, Ans Schumacher, Dick Stapel, Janneke Viegers en Robert Vorstman. De tentoonstelling vormt een pleidooi voor de hedendaagse portretkunst en is samengesteld door kunsthistorici drs. Cathinka Huizing en drs. Harriet Stoop-de Meester.

  Stilistisch verschillen de portretten van elkaar, maar in intentie zijn ze hetzelfde: elk portret is een weergave van de geportretteerde. De ene kunstenaar doet dat door het model heel minutieus af te beelden, met een fotografische precisie. De ander geeft het portret juist een abstract karakter.

  Bezield portret
  De portrettist laat zich inspireren door het uiterlijk en het karakter van het model. Of het portret een nabootsing wordt van degene die poseert of juist een eigenzinnige interpretatie geeft, hangt af van zowel de maker als de opdrachtgever. Dat de ziel van de geportretteerde in een portret wordt blootgelegd, zit al in het woord ‘portret’ besloten. ‘Portret’ komt van protrahere, dat ‘aan het licht brengen’ betekent. Binnen de geschiedenis van de portretkunst blijkt het een eeuwige discussie tussen de opdrachtgever en de portrettist wat er in een portret nu precies aan het licht moet komen. Hoe wenst de opdrachtgever afgebeeld te worden? Zoals hij zichzelf graag ziet? Dan loopt de portrettist de kans het verwijt te krijgen te flatteren en een oppervlakkig portret te hebben gemaakt. De krachtigste portretten zijn die waarin de interpretatie van de portrettist duidelijk zichtbaar is en deze in balans is met de persoonlijkheid van de geportretteerde. Op de tentoonstelling ‘Portrettisten Nu’ zijn deze verschillende facetten van de portretkunst te zien. De keuze van de samenstellers geeft een beeld van de huidige generatie portretschilders in Nederland, èn van hun bijzondere modellen.

  Tags

  Categories